• Home
  • درباره ما

درباره ما

شرکت مهندسی اروین کنترل شرق در سال ۱۳۸۶ با تکیه بر دانش و مهارت مدیریت و پرسنل متخصص بومی فعالیت خود را شروع نموده و با دریافت مجوزهای لازم از سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در حال حاضر قادر به ارائه خدمات در زمینه های کالیبراسیون ، بازرسی آسانسور ، اندازه شناسی قانونی و آموزش می باشد .