اخبار

انجام تصدیق بعدی ترازوهای واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر شهرستان زاهدان

آزمون دوره ای توزین سبک ( تصدیق بعدی ) در واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر شهرستان زاهدان توسط بازرسان آزمایشگاه اندازه شناسی شرکت مهندسی اروین کنترل شرق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ لغایت ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ انجام  و پس از تایید صحت عملکرد ترازوها برچسب مربوطه برروی ترازوها نصب گردید .

افتتاح واحد بازرسی آسانسور شرکت مهندسی اروین کنترل شرق

با توجه به موفقیت شرکت مبنی بر دریافت گواهینامه تایید صلاحیت نهاد بازرسی در زمینه بازرسی آسانسور از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ،و با عنایت به برنامه ریزی انجام شده توسط اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ واحد بازرسی آسانسور این شرکت با حضور معاون ارزیابی انطباق ،رئیس اداره تایید صلاحیت ، رئیس اداره اجرای استاندارد ، رئیس اداره اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها اداره کل استاندارد استان افتتاح گردید. در این جلسه مدیر عامل شرکت مهندسی اروین کنترل شرق گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه فرآیند استقرار سیستم ISO-IEC 17020 و ارزیابی توسط ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توضیحات لازم ارائه نمود.

بازدید از آزمایشگاههای شرکت مهندسی اروین کنترل شرق

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان و همراهان از آزمایشگاههای کالیبراسیون و اندازه شناسی شرکت مهندسی اروین کنترل شرق بازدید نمودند که توضیحات لازم در زمینه فعالیت های آزمایشگاهها توسط مدیر عامل شرکت ارائه گردید لازم به توضیح است آزمایشگاههای کالیبراسیون این شرکت دارای گواهینامه تایید صلاحیت براساس استاندارد ISO/IEC 17025 و آزمایشگاه اندازه شناسی شرکت دارای گواهینامه تایید صلاحیت براساس الزامات مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد.
آزمون (تصدیق بعدی) نازل های سوخت مایع در منطقه چابهار در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ براساس برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده با اداره استاندارد چابهار و شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار ، آزمون (تصدیق بعدی) نازل های سوخت مایع در جایگاههای توزیع سوخت مستقر در چابهار و شهرستان های تحت پوشش اداره استاندارد در آن منطقه توسط بازرسان آزمایشگاه اندازه شناسی شرکت مهندسی اروین کنترل شرق انجام گردید پس از تایید صحت عملکرد نازل ها برچسب تصدیق بعدی نصب و گواهینامه های مربوط صادر گردید .